arkibozka

GALERIA

galeria

Aktualności

Zaproszenie na rowerowy "Pierwszy Dzwonek"

czwartek, 22 marzec 2012

Zarząd Osiedla Arki Bożka serdecznie zaprasza mieszkańców naszego osiedla do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wiecej informaci w artykule poratlu Jasnet Zaproszenie na rowerowy "Pierwszy Dzwonek"

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w kolejnej edycji Rajdu Rowerowego "Pierwszy Dzwonek", która odbędzie się 14 kwietnia. Uczestnicy wyjadą ze Stadionu Miejskiego i odwiedzą, poza centrum miasta, Ruptawę, Bzie i Cisówkę. Poniżej można zapoznać się z warunkami udziału w imprezie oraz z systemem zgłoszeń do zawodów.

VI RAJD ROWEROWY PIERWSZY DZWONEK

REGULAMIN
1. Organizatorem rajdu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jastrzębie Zdrój, Klub Turystyki Rowerowej „Wiercipięta”.

2. Rok 2012 Rokiem Turystyki Rowerowej w PTTK - Promowanie wśród wielopokoleniowego społeczeństwa zagospodarowanie czasu wolnego i prozdrowotny styl życia, a także poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych. Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, poznanie tras rowerowych wokół naszego miasta oraz zachęcenie do zdobywania „Kolarskiej Odznaki Turystycznej”.

3. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność, uczestnicy niepełnoletni w towarzystwie opiekuna. Dopuszcza się do udziału młodzież samodzielnie, posiadający kartę rowerową, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Rajdzie.

4. Szkoły biorące udział w Rajdzie zgłaszają swój udział na listach zbiorczych z pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora. Dla najliczniejszej placówki zostanie ufundowany puchar oraz dla każdego z uczniów jednorazowy bezpłatny bilet na Krytą Pływalnię „LAGUNA”.

5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest posiadanie sprawnego roweru i wyposażonego zgodnie z przepisami jak również przestrzeganie prawa o ruchu drogowym. Rajd odbywa się na drogach uczęszczanych przez samochody. Każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym!
Przed rajdem należy sprawdzić stan techniczny roweru.

UDZIAŁ W RAJDZIE TYLKO NA SPRAWNYCH ROWERACH!

6. Uczestniczący nie należący do PTTK ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy uczestników lub osób trzecich. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą opiekunowie. Uczestnicy nieprzestrzegający prawa o ruchu drogowym będą dyskwalifikowani z Rajdu i nie dopuszczeni do konkurencji sprawnościowych.

7. Rozpoczęcie i zakończenie Rajdu odbędzie się na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Harcerskiej 14 B dn. 14.04.2012 r o godz. 9:30. Zakończenie Rajdu ok. godziny 14:00.

8. Na mecie każdy otrzyma ciepły posiłek oraz zostaną przeprowadzone konkurencje sprawnościowe dla uczestników, którzy przejadą całą trasę Rajdu. Uczestnicy będą rywalizować w konkurencjach: indywidualnie i rodzinnie, a dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

9. „Pierwszy Dzwonek” zostanie przyznany w konkurencjach sprawnościowych w kategoriach :
INDYWIDUALNA
Kategoria I – rocznik 2002 i młodsi
Kategoria II – rocznik 2003 - 1997
Kategoria III – rocznik 1996 i starsi

10. Optymalna długość trasy wynosi ok. 20 km - zaliczana do Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK
Podczas rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Nie ścigać się. Zachować ostrożność.

11. Wpisowe na Rajd w terminie do 05.04.2012 wynosi 6 zł dzieci do 13 lat (rocznik 1999 i młodsi) oraz 12 zł pozostali uczestnicy. W ramach opłaty: koszulka rajdu oraz ciepły posiłek. Organizator zastrzega jednak, że nie zapewnia koszulek rajdowych dla osób zgłoszonych po terminie /w dniu rajdu/

12. Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmowane są w siedzibie MOSiR biuro nr 6, ul. Harcerska 14 B od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, tel. 32 4719 450 oraz w siedzibie PTTK we wtorki i czwartki w godz. 15:00 - 17:00 . Liczba uczestników ograniczona.

13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

Mapa "Pierwszego Dzwonka" 2012 http://www.endomondo.com/routes/43299077